5th Romanian Championship Final

Campionatul Național Finala CNF5

CNF5     1966-1967
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puncte SB
1 Vaisman, Volodea
0
 1
 1
 1/2
 1/2
 1
 1
1
 1
1
 8
 
2
Cocoș, Moise
1
0
0
 1
1/2
1
 1
 1
1
1
7,5
 
3
Soare, Gheorghe
0
1
 1/2
 1/2
 1
 1
 0 1
1
1
 7  
4
Buzoianu, E.
 0
1
1/2
 0
1
0
1
1
1
1
6,5
 25,50
5
Rotariu, Gheorghe
1/2
0
1/2
1
0
 1/2
1
1
1
1
6,5
25,00
6
Polinger, Aurel
1/2
1/2
0
0
 1
1
 1/2
1/2
1
 1
6
 
7
Berbecaru, Ioan
0
0
0
1
1/2
0
1
1
1/2
1
5
 
8
Popescu, P.I.
0
0
1
 0
0
1/2
 0
1
1
1
4,5
 
9
Tulici, L.
0
0
0
0
 0
1/2
 0
0
1
1
 2,5
 
10
Cruceanu, M.
 0
0
0
 0
 0
 0 1/2
 0
0
 1
1,5
 
11
Slujitoru, C.
 0
0
0
 0
0
0
 0
 0
0
0
0

       Arbitru / Tournament Director : dr. Constantin Drăgușanu